Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Upledger Institute Finlandin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2019
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus selkeällä tavalla informoida rekisteröityjä ja tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
 
1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava: Upledger & Barral Institute Finland, Kivalterintie 20, 00620 Helsinki
 
2. Rekisteristä ja tietosuojasta vastaava henkilö: Katja Puolakka – 040 063 6336 – info@upledger.fi 
 
3. Rekisterin nimi: Upledger Institute Finland – asiakas ja sidosryhmärekisteri
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakas ja sidosryhmäkommunikaation mahdollistaminen. Tietoja käsitellään suostumuksen ja rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.  
 
5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Lakisääteinen velvoite. Tietoja tarvitaan toiminnan sopimusten täytäntöönpanemiseksi ja tiedon välittämiseksi, asiakkuuksien hoitoon, sekä palveluistamme kertomiseen.
 
6. Rekisterin tietosisältö:
– Etu- ja sukunimi
– ammatti
– yrityksen nimi ja y-tunnus
– yhteystiedot – osoite, sähköposti, puhelinnumero
– sukupuoli
– käydyt kurssit
– tiedot muista ostetuista palveluista
 
7. Tietojen säilytysaika: Tietoja säilytetään sidosryhmärekisterissä kunnes asianomainen pyytää tietonsa poistamaan, tai pisimmillään 7 vuotta sen jälkeen, kun asianomaisen aktiivinen toiminta UIF:n kanssa on päättynyt. Koulutustiedot säilyvät kattojärjestön rekisterissä myös tämän jälkeen. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta
 
8. Tietolähteet: upledger.fi sivuston ilmoittautumislomakelta, asiakas sekä The International Alliance of Healthcare Educators (The Upledger Institute International Inc. & The Barral Institute)
 
9. Tietojen luovutus ja siirto: Tietoja siirretään säännönmukaisesti Euroopan talousalueen ulkopuolelle kattojärjestöllemme, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia (www.upledger.com / www.barralinstitute.com). Näin toimittaessa, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti muun muassa seuraavia palvelutarjoajia:
  • Mailchimp
  • GoogleApps
  • Timma
  • iZettle
  • Tilitoimisto Sukkela
  • Procountor
10. Evästeet: Sivustolla ei käytetä evästeitä.
 
11. Henkilötietojen käsittelijät: Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Rekisterin suojaus: Käytämme sivustolla domainvarmennettua SSL-sertifikaatin mukaista suojausta.

12. Automaattinen päätöksenteko: Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisteröidyllä on oikeus…


…tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. 
…rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
…peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle.
…tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
…kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.
…peruuttaa uutiskirjeen tilaus, jokaisen postin yhteydessä olevalla linkillä
Siirry sivun alkuun